Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2020./2021.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes prezidents: Kevins Vincūns (8.klase)
Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieces  Viktorija Jasinska (9.klase, atbildīga par sporta dzīvi skolā) un Aleksa Šumina (9.klase), atbildīga par komunikāciju.

 

5.klase Ksenija Viņicka,
Annija Ose
6.klase Selīna Bogdane
7.klase
8.klase Krista Valtere
Keita Biķerniece
Keita Pavāre
Jana Braška
9.klase Lauris Dzalbe
Aivis Tirelis
Kristiāna Purviņa

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja : I.Klimoviča 

Galvenie uzdevumi 2020./2021.m.g .:
1) ar savu līdzdalību organizēt skolas sabiedrisko dzīvi, aktīvi iesaistot pārējos skolēnus;
2) mācīties atbildību par savu rīcību, veicināt savstarpējo attiecību kultūru un iecietību.