Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2020./2021.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes prezidents: Kevins Vincūns (8.klase)
Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieces  Viktorija Jasinska (9.klase, atbildīga par sporta dzīvi skolā) un Aleksa Šumina (9.klase), atbildīga par komunikāciju.

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja : I.Klimoviča 

Galvenie uzdevumi 2020./2021.m.g.
1) ar savu līdzdalību organizēt skolas sabiedrisko dzīvi, aktīvi iesaistot pārējos skolēnus;
2) mācīties atbildību par savu rīcību, veicināt savstarpējo attiecību kultūru un iecietību.