Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2021./2022.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes prezidents: Kevins Vincūns (9.klase)
Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieks: .

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja : K.Priede 

Galvenie uzdevumi 2021./2022.m.g.
1) ar savu līdzdalību organizēt skolas sabiedrisko dzīvi, aktīvi iesaistot pārējos skolēnus;
2) mācīties atbildību par savu rīcību, veicināt savstarpējo attiecību kultūru un iecietību.