Skatīt pilnizmēra failu

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2018./2019.m.g.

Diena Stunda Klase Nodarbība Pedagogs
Pirmdiena 8. 1.-4. Tautas dejas G. Levane
7. 1.-9. Vizuālā māksla O. Dzelzkalēja
8. 1.-9. Vizuālā māksla O. Dzelzkalēja
Otrdiena 7. 1.-4. Ansamblis A. Krūmmale
7. 4.-5. Angļu valodas pulciņš L.Baltrušaite
8. 1.-4. Atlētiskā vingrošana I.Klimoviča
Trešdiena 7. 2.-3. Angļu valodas pulciņš L.Baltrušaite
Ceturtdiena 0. 1.-4. Aerobika /sporta dejas I.KLimoviča
6., 7., 8. 1.-4. Tautas dejas G. Levane
8. 5.-9. Vides pulciņš I.Klimoviča
Piektdiena 7. 5.-9. Kokapstrāde I. Abramčiks
7. 1.-4. Ansamblis A.   Krūmmale

 

Dir.vietn.izgl.jomā E.Birkvalde