Interešu izglītības nodarbību saraksts 2020./2021.m.g.

Nodarbība Pedagogs Klase Diena Stunda
Angļu valodas pulciņš L.Baltrušaite 3.,4.klase Otrdienās 7.stunda
6.,7.klase Otrdienās 8.stunda
Vizuālās mākslas pulciņš O.Dzelzkalēja 1. – 4.klase Pirmdienās 7.stunda
5. – 9.klase Pirmdienās 8.stunda
Tautas dejas 1. -4.klašu kolektīvs E.Brigmane 1. – 4. klase Pirmdienās 6.stunda
Ceturtdienās 7.stunda
Tautas dejas 5. -9.klašu kolektīvs E.Brigmane 5. – 9. klase Ceturtdienās 8.stunda
Piektdienās 7.stunda
Mazais vokālais ansamblis A.Krūmmale 1. – 5.klase Pirmdienās 

Ceturtdienās

7.stunda
Basketbola pulciņš S. Platonova Simsone 1.-9.klase Ceturtdienās 8.stunda
 

Sporta dejas/ Aerobika

I.Klimoviča 3. – 8.klase Trešdienās 8.stunda
Akrobātika / Atlētiskā vingrošana I.Klimoviča 1. – 9.klase Ceturtdienās 8.stunda
Vanadzēnu kopa. Skolas muzejs D.Stangvila 6. -9. klase Otrdienās 8.stunda
Piektdienās 7.stunda
Vides pulciņš I.Klimoviča 5. – 8.klase Otrdienās 8.stunda