1. Griķu pamatskolas ēdamzāles grīdas remonts (Identifikācijas Nr. 1.26/1-2021),  piedāvājums spēkā līdz 2021.g.15.maijam:
  1. nolikums (spiest šeit)
  2. tāme (spiest šeit)
 2. Griķu pamatskolas struktūrvienības PII ”Dzirnaviņas” teritorijas žoga pārbūve (Identifikācijas Nr. 1.26/2-2021), piedāvājums spēkā līdz 2021.gada 15.maijam:
  a. nolikums (spiest šeit)
  b. tāme (spiest šeit)
  c. precizējums žoga pārbūves instrukcijai (spiest šeit)