Konsultācijas

2020./2021.m.g.

Skatīt pilnizmēra failu

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0.stunda   Sports 
(S.Platonova – Simsone)Latvijas vēsture un Pasaules vēsture
(D.Stangvila)
  Ģeogrāfija (I.Klimoviča) Inženierzinības (A.Bensons)
5.stunda         Matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, ētika 3.klasei (A.Karlshofa)
6.stunda   Matemātika, latviešu valoda, literatūra, dabaszinības, sociālas zinības un vēsture 4.klase (K.Priede) Matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, ētika, sociālās zinības 2.klase (M.Lasmane) Matemātika, latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības 1.klasei (I.Pātaga)  
7.stunda     Vizuālā māksla (O.Dzelzkalēja)    
8.stunda Angļu val. (L.Baltrušaite) Matemātika (L.Vanaga)

Dabaszinības, Bioloģija, Fizika, Ķīmija (V.Brikere)

Matemātika, Informātika/ Datorika (V.Paegle)

Latviešu val./Literatūra/ Krievu val./ Teātra m. (I.Dulbe)

Sociālās zinības (L.Švāgere)

Latviešu val./Literatūra/ Mūzika (A.Krūmmale)  
Dir.vietn.izglītības jomā:M.Lasmane