Skolas adrese, atrašanās vieta.
Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908 

Kontakt informācija

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis  
Direktore   Daiga Vīlipa 26319902  
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mūsa”:   29905464  
Pirmsskolas izglītības struktūrvienību vadītāja Aija Laukmane 29276385  
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Sergejs Habaņens 29276385  
Sociālais pedagogs Inese Kalniņa 26114638  
Izglītības psihologs Vija Ramane 26164494

Griķu pamatskolas rekvizīti:
Juridiskā adrese: Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000033458
banka: AS SEB banka, kods UNLALV2X
konta Nr. LV73UNLA0029700130149.

Sazinies ar mums.

 

Skolas epasts : [email protected]