• Daiga Vīlipa– skolas direktore;
 • Madara Lasmane– direktora vietniece mācību darbā, 2.klases audzinātāja;
 • Krista  Priede – 4.klases audzinātāja;
 • Aija Karslhofa– 3.klases audzinātāja;
 • Inga Pātaga– 1.klases audzinātāja;
 • Arianda Puriņa–mūzikas, latviešu valodas un literatūras pedagogs, ansambļa vadītāja;
 • Indra Dulbe– krievu valodas, latviešu valodas un literatūras pedagogs, 6.klases audzinātāja;
 • Vita Paegle – 5.klases audzinātāja, matemātikas pedagogs;
 • Vija Brikere– dabaszinību,  ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju pedagogs, 7.klases audzinātāja;
 • Sanita Platonova – Simsone– sporta un informātikas pedagogs, 8.klases audzinātāja.
 • Ludmila Baltrušaite–  angļu valodas pedagogs, 9.klases audzinātāja;
 • Ināra Klimoviča– sporta un ģeogrāfijas pedagogs, sporta deju un aerobikas pulciņu vadītāja;
 • Lilita Vanaga– matemātikas pedagogs;
 • Daiga Stangvila– Latvijas un pasaules vēstures pedagogs;
 • Aldis Bensons – mājturības un tehnoloģiju(zēniem), fizikas pedagogs;
 • Olita Dzelzkalēja– vizuālās mākslas pedagogs, vizuālās mākslas pulciņa vadītāja;
 • Gunta Ķikure– bibliotekāre, pedagoga palīgs;