• Daiga Vīlipa – skolas direktore;
 • Edīte Birkvalde – direktora vietniece mācību darbā, latviešu valodas un literatūras pedagogs, 5.klases audzinātāja;
 • Ludmila Baltrušaite –  angļu valodas pedagogs, 7.klases audzinātāja;
 • Indra Dulbe – sākumskolas un krievu valodas pedagogs, 4.klases audzinātāja;
 • Lilita Vanaga – matemātikas pedagogs;
 • Vija Brikere – dabaszinību, sociālo zinību, ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju pedagogs, 9.klases audzinātāja;
 • Daiga Stangvila – Latvijas un pasaules vēstures pedagogs;
 • Ināra Klimoviča – sporta un ģeogrāfijas pedagogs, 8.klases audzinātāja, sporta deju un aerobikas pulciņu vadītāja;
 • Ilgonis Abramčiks – mājturības un tehnoloģiju(zēniem), fizikas pedagogs, kokapstrādres pulciņa vadītājs ;
 • Olita Dzelzkalēja – vizuālās mākslas pedagogs, vizuālās mākslas pulciņa vadītāja;
 • Arianda Puriņa – deju kolektīvu un ansambļa vadītāja, mūzikas, latviešu valodas un literatūras pedagogs, 2.klases audzinātāja;
 • Iveta Neidere – sākumsskolas MK vadītāja, sociālo zinību pedagogs, 3.klases audzinātāja;
 • Santa Matveja– 1.klases audzinātāja
 • Gunta Ķikure – bibliotekāre, pedagoga palīgs;
 • Sanita Platonova – Simsone – sporta un informātikas pedagogs, 6.klases audzinātāja.