• Daiga Vīlipa– skolas direktore;
 • Madara Lasmane– direktora vietniece mācību darbā, 3.klases audzinātāja;
 • Krista  Priede – 1.klases audzinātāja;
 • Aija Karslhofa– 4.klases audzinātāja;
 • Inga Pātaga– 2.klases audzinātāja;
 • Arianda Puriņa–mūzikas, latviešu valodas un literatūras pedagogs, ansambļa vadītāja, 5.kl.audzināja;
 • Indra Dulbe– krievu valodas, latviešu valodas un literatūras pedagogs, 7.klases audzinātāja;
 • Vita Paegle – 6.klases audzinātāja, matemātikas pedagogs;
 • Vija Brikere– dabaszinību,  ķīmijas, fizikas pedagogs, 8.klases audzinātāja;
 • Sanita Platonova – Simsone– sporta un informātikas pedagogs, 9.klases audzinātāja.
 • Ludmila Baltrušaite–  angļu valodas pedagogs;
 • Elīna Meldere–  ģeogrāfijas pedagogs;
 • Lilita Vanaga– matemātikas pedagogs;
 • Daiga Stangvila– Latvijas un pasaules vēstures pedagogs;
 • Aldis Bensons – mājturības un tehnoloģiju pedagogs;
 • Olita Dzelzkalēja– vizuālās mākslas pedagogs, vizuālās mākslas pulciņa vadītāja;
 • Gunta Ķikure– bibliotekāre, pedagoga palīgs;
 • Teiksma Ģirkale – logopēde.