Diena
Klase Stunda Nodarbība Pedagogs
Pirmdiena
2.  5.
Sīkās roku muskulatūras
attīstīšana
M.Lasmane
Otrdiena 3. 6.
Sīkās roku muskulatūras
attīstīšana
K.Priede
1. 6. Koriģējošā vingrošana I. Klimoviča
6. 7. Sports
Sanita Platonova
-Simsone
 1.- 4. 8. Dambrete
Sanita Platonova
-Simsone
 1.- 4. 8. Sporta dejas
9. 8. Angļu valoda L.Baltrušaite
Trešdiena
 1. 7. Koriģējošā vingrošana I. Klimoviča
Ceturtdiena 0.
Aerobika
I. Klimoviča
4.-7. 7. Dambrete
Sanita Platonova
– Simsone
9. 7. Sports I. Klimoviča
Piektdiena 1. 5.
Sīkās roku muskulatūras
attīstīšana
I.Pātaga
4. 7.
Sīkās roku muskulatūras
attīstīšana
I.Dulbe
7. – 8 7.
“Esi Līderis” nodarbība
I.Klimoviča