ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI

Svētki

2018./2019.mācību gadā Griķu pamatskola uzsākusi un turpina dalību ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Pumpurs)
Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas, priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu,
radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamajam.